Приватне акцiонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс"

Код за ЄДРПОУ: 00309699
Телефон: (05366) 74-26-70
e-mail: kremteks@ukrpost.ua
Юридична адреса: 39600, Полтавська обл.,м.Кременчук, вул. 29 вересня 11/19
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ПАТ "Нацiональний Депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Акцiонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Україна, м. Київ, дIв, 01001, м.Київ, вул. Б. Грiнченка, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  Серiя АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  (044) 279-65-40, 279-13-25
Факс  (044) 279-13-22
Вид діяльності  Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть, а саме депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис  Лiцензiя Серiя АВ № 189650 на пiдставi рiшення ДКЦПФР вiд 19.09.2006 р. №823, строк дiї лiцензiї - 19.09.2006 р.-19.09.2016 р.
 
Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська Фiрма "Фiнанси. Бiзнес. Аудит"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  32615197
Місцезнаходження  Україна, Полтавська область, Кременчуцький, 39600, м.Кременчук, вул.60 рокiв Жовтня, буд.138
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  Свiдоцтво № 3259
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  25.09.2003
Міжміський код та телефон  (0536) 79-15-27
Факс  дIв
Вид діяльності  Аудиторська фiрма, яка надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис  дIв
 
Найменування  Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кремiнь Брок"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  37015651
Місцезнаходження  Україна, Полтавська область, Кременчуцький, 39602, м.Кременчук, вул.Ватутiна, 3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  серiя АВ № 520532
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  02.04.2010
Міжміський код та телефон  (0536) 79-80-06
Факс  (0536) 79-80-06
Вид діяльності  Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис  дIв