Приватне акцiонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс"

Код за ЄДРПОУ: 00309699
Телефон: (05366) 74-26-70
e-mail: kremteks@ukrpost.ua
Юридична адреса: 39600, Полтавська обл.,м.Кременчук, вул. 29 вересня 11/19
 
Дата розміщення: 27.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування Приватне акціонерне товариство Кременчуцька виробничо-торговельна фiрма "Кремтекс"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) 1 585 120 0000000775
3. Дата проведення державної реєстрації 25.06.1996
4. Територія (область)* Полтавська область
5. Статутний капітал (грн) 734776.8
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 183
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

14.13 - Виробництво верхнього одягу

47.71 - Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

47.11 - Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тют

10. Органи управління підприємства

Згідно вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів інформація не надається.

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Відділення КРУ ПАТ "Полтава-банк"
2) МФО банку 331489
3) Поточний рахунок 26005118727002
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Відділення КРУ ПАТ "Полтава-банк"
5) МФО банку 331489
6) Поточний рахунок 26006118727001